Performance Leadership

Performance Leadership handler om at udvikle en performancekultur i virksomheden. Med et forløb hos os får virksomheden eller den enkelte leder redskaberne til at kunne udvikle en performancekultur.

Et forløb i Performance Leadership kan f.eks. have følgende indsatsområder:

1. Ledernes rolle i en performancekultur

2. Engagement og performance blandt medarbejderne

3. Konkrete ledelsesværktøjer, der understøtter performancekulturen

 

Udvikling af en performancekultur

En performancekultur består af forskellige elementer. For alle elementer gælder det, at de kommer i spil i en dialogisk proces mellem ledere og medarbejdere.
En performancekultur bliver ved at udvikle sig og antage ny form. Den vil altid være i konstant bevægelse og forandring.

Model af performancekultur

KUNDECASE:

Performance Leadership skaber ny kultur og commitment til fælles værdisæt hos Arctic Group.

Læs case her

arctic