Profiler

Duerlund Organisation & Ledelse benytter værktøjet Peopletools til at tegne relevante profiler i forbindelse med rekruttering eller udviklingsforløb.

Vi tilbyder følgende profiler:

Personprofil

Personprofilen er en erhvervsrettet personlighedsprofil til rekruttering og udvikling.
Med denne profil får du et nuanceret og præcist billede af personlighedstræk, drivkræfter og adfærd. Profilen belyser de indbyrdes sammenhænge mellem forskellige sider af personligheden og danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer personens styrker og svagheder i forhold til en konkret situation.

Profilen kan kvalificere beslutninger i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling og konkrete udfordringer eller opstillede succeskriterier.

 

Samarbejdsprofil

En samarbejdsprofil kan understøtte en gruppe i at opnå fælles resultater ved at tilbyde et fælles sprog omkring gruppens styrker og udviklingspotentiale for godt samarbejde. Via konstruktiv dialog skabes et fundament for at øge gruppens trivsel og effektivitet.

Samarbejdsprofilen kan anvendes ved opstart af nye samarbejder i projekter og teams, udvikling af eksisterende grupper eller forebyggende i forbindelse med store forandringer, som kan påvirke relationerne i gruppen. Det enkelte medlem i gruppen får viden og indsigt om sig selv og kan herefter bedre tage ansvar for egne handlinger til glæde og gavn for gruppens trivsel og effektivitet.

Konfliktprofil

Konfliktprofilen tegner et billede af personers reaktionsmønstre i konflikt. 
Med denne profil får du et nuanceret og præcist billede af styrker og svagheder i konfliktsituationer.

Profilen kan være nyttig i forbindelse med sammensætning af teams, kompetenceudvikling eller konkrete udfordringer.

Læs mere om profileringsværktøjet PeopleTools her.

PT_logo_150