Teamudvikling

Et forløb ii teamudvikling giver tydelige resultater i form af gode leverancer fra teamet, høj medarbejdertilfredshed og mere dedikeret samarbejde i teamet.

Det er relevant at fokusere på udvikling af et team, når teamet:

  • Skal indfri nye strategiske mål. F.eks. pga. et opkøb, turnaround, fusion, organisationsændring mm.

  • Skal arbejde mere selvledende. F.eks. når lederen ikke fysisk er på samme lokation eller har mange teams i sin portefølje.

  • Skal skabe et bedre fælles fundament for samarbejde og udvikling. Der kan være behov for at udvikle nye samarbejdsformer, fordele opgaver på nye måder, dele viden og erfaringer i et langt større omfang end tidligere.

  • Skal udnytte potentialerne bedre og med større åbenhed, dvs. arbejde på at finde hinandens ressourcer og styrker, skabe et stærkere fælles commitment og træne i at give feedback med udvikling af den enkelte og teamet for øje.

Skab et stærkt team med et ekstra gear

Med et teamudviklingsforløb opnår I et stærkere team, som både kan og vil løse opgaver på et højt fagligt niveau. Samtidig bidrager teamet til gensidig udvikling af det enkelte medlem af teamet.

I vil opleve, at der bliver skabt energi til - og engagement i - at håndtere opgaver og udfordringer, som går på tværs af virksomheden eller organisationen, fordi stærke velfungerende teams samlet set har et ekstra ”gear”.

Lone Storgaard Duerlund

Profiler

I forbindelse med teamudvikling benytter vi ofte profileringsværktøjer fra PeopleTools.

Se profileringstyperne her

KUNDECASE:

Teamudvikling sætter virksomheden i et højere gear

Læs case her

tv2