Organisationsudvikling

En organisationsudvikling tager ofte afsæt i en forandring: En fusionsproces, et opkøb, en ny global ejer, en internationalisering, udflytning af dele af forretningen, en vækststrategi mm.

Vi tilbyder forløb med fokus på jeres udfordringer og muligheder, der lærer jer at navigere i processen. 

Kobling af strategi, struktur, kultur og mennesker

Vi lykkes med udvikling i vores virksomheder og organisationer, når vi gør os umage med at koble strategi, organisatorisk set-up, kultur og mennesker i et forløb.

Forandringsprocesser handler om de involverede ledere og medarbejdere, og de skal kunne se både mål, mening og sig selv i forandringsprocesserne, før vi får fuld effekt af vores organisatoriske forandringer.

Når vi arbejder med organisationsudvikling er det konkret hjælp til at:

- analysere ”as is” og indgå i en tæt dialog med de involverede.

- designe, planlægge og implementere forandringsprocessen.

- kommunikere, så vi skaber mening, ejerskab og indsigt

- arbejde med de reaktioner, vi møder. 

- forankre nye processer, struktur, arbejdsgange og kultur.

Model for organisationsudvikling

FUSIONSPROCESSER

Vi giver dig værktøjerne til at kunne gennemføre fusionsprocesser.

FORANDRINGSLEDELSE

Vi hjælper jer med at træne og forstærke forandringsledelse både hos den enkelte leder, ledergrupper eller den samlede virksomhed.

Kunder, vi har hjulpet med organisationsudvikling:

Vi har arbejdet med organisationsudvikling for mange virksomheder.

Se listen her.

 

tv2