Personlig lederudvikling

Det personlige lederskab handler om dig.

Hvordan bruger du alle de mange facetter du har i dit lederskab? Hvordan går du ind i en ny rolle, en ændret organisatoriske rammer, et opkøb, en udvidelse af dit ledelsesområde?

Vi skaber i samarbejde med dig, din chef og din direktion et individuelt lederudviklingsforløb med fokus på dit personlige lederskab. Et forløb som giver dig øget indsigt, øget bevidsthed om dine styrker og svagheder og de ledelsesmæssige greb og redskaber, som du får brug for.

Vi inspirerer, vi udfordrer, vi sparrer og vi coacher og rådgiver med fokus på at understøtte dig som leder og i forhold til de opgaver, du skal løse nu og i fremtiden. Processen er koblet på den virksomhed eller organisation, som du er en del af.
Processen vil kunne indeholde refleksioner og arbejde med flere temaer, som nedenstående illustration viser.

 

duerlund_personligtlederskab_500

Biografi:

Få indsigt i dit livsforløb, de mennesker og erfaringer der har medvirket til at skabe dig.

Værdier og drivers:

Bevidsthed om dine grundlæggende værdier og hvad der driver dig. Hvad der betyder noget for dig, hvad du vælger ud fra, samt hvordan dine værdier spiller sammen med din organisations værdier.

Din personprofil:

Få et nuanceret billede af dine personlighedstræk, dine indre drivkræfter, og din adfærd i jobmæssig sammenhæng.


Din styrker og svagheder:

På baggrund af personprofilen og din biografi få øget indsigt i egne styrker og hvordan de kan anvendes bedst muligt og få indsigt i dine svagheder og hvordan de kan spænde ben for det, du vil, som leder.

Din beslutningsstil og din personlige effektivitet:

Hvordan træffer du beslutninger? Hvordan organiserer du din tid, herunder delegerer til dine medarbejdere eller kollegaer.


Din personlige vision:

Hvad drømmer jeg om? Hvad vil jeg med mit arbejdsliv, mit liv på den mellemlange og lange bane?

Ledervurdering

Duerlund Organisation & Ledelse kan hjælpe jer med at udarbejde en ledervurdering i forbindelse med f.eks. rekruttering, ledelsestræning eller organisationsændringer. 

Vi anvender profileringsværktøjerne fra PeopleTools for at kunne tegne lederens personprofil samt handlemønstre i forhold til konflikter og samarbejde.

Se øvrige profiler her

Lær mere om PeopleTools på deres website.