Lederudvikling som en vej til succes

Lederudvikling er nødvendigt i alle organisationer, fordi ledelse er den mest effektfulde funktion overhovedet. Ledelse betyder altid noget.

Hvis organisationen skal udvikle sig målrettet og effektivt, må ledergruppen tage det første skridt ved at udvikle sig selv og hinanden. 

Ledelsesforløb med klare resultatmål

Duerlund Organisation & Ledelse tilbyder udviklingsforløb til ledergrupper og enkeltpersoner. Udviklingsforløbet integreres altid i det daglige ledelsesarbejde og begrænser sig ikke kun til selvstændige ledelsesseminarer. Leder- og ledelsesudvikling integreres i virksomhedens normale opgaver, så udviklingen og aktiviteterne forankres i det daglige arbejde.

Vi gennemfører altid leder- og ledelsesudvikling som forløb med klare målbare resultatmål. I forløbet har vi fokus på implementering af strategier, den daglige drift, udvikling af medarbejdere og performance for såvel individere som organisationer. 

Se hvad et lederudviklingsforløb har betydet for TV2 Sport:

Kundecase: Personlig kompetenceudvikling baner vejen for strategiske mål

Lone Storgaard Duerlund

LEDERVURDERING

Vi tilbyder også ledervurderinger, f.eks. i forbindelse med rekruttering, lederudviklingsforløb eller organisationsændringer.

LEDERSPARRING

Ledersparring er et tilbud til dig, der har brug for en sparringspartner i dit arbejde med at udvikle dig som leder.

360 GRADERS FEEDBACK

360 GRADERS FEEDBACK er et værktøj, der kan anvendes til at tegne et billede af dig som leder. Hvordan oplever du dig selv som leder? Og hvordan oplever dine medarbejdere og din leder dig?

KUNDECASE:

Personlig kompetenceudvikling hos TV2 baner vejen for strategiske mål.

Læs case her

tv2